پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محسن رضایی: آقای همتی در طی 3 سال که در بانک مرکزی بوده، با تحریم‌های آمریکا همارهی کرده

اگر من دولت را به دست بگیرم، ایشان و برخی افراد در دولت روحانی را ممنوع الخروج خواهم کرد

مدرک اقتصاد مرا دکتر عارف امضا کرده است

یارانه 450 هزار تومانی را حتما پرداخت خواهم کرد

کی ایران بزرگ اقتصادی در کنار ایران بزرگ سیاسی داریم ایجاد خواهد شد

پیشران های اقتصادی که مرد نظر من است اگر ایجاد شود، واگن های بسیاری را هماره خودش جلو می کشاند

من از اصل 127 قانون اساسی استفاده می کنم و اختیارات را از مرکز به شهرستان ها و بخش ها واگذار می کنم