بسیاری از اقتصاددانان را برای حل مشکل کشور به خط خواهم کرد

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

پاسخ تلویحی رئیسی به همتی: چرا از اقبال مردم به من ناراحتید؟

رییسی گفت: من در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، با پرونده های بسیاری که در دستگاه اجرایی تولید می شود، برخورد دارم؛ من در رسیدگی، خط قرمز ندارم

امروز من با خواستی که عموم مردم دارند، مواجه شده ام؛ خواست مردم از من است که کاندیدا شوم

بسیاری از اقتصاددانان را برای حل مشکل کشور به خط خواهم کرد