پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

دولت بالغ بر ۹۰ درصد بر اقتصاد موثر هستند

دولت روحانی با پول از جیب مردم و تورم ارتزاق کرد

همینجا از طرف آقای همتی و روحانی از مردم عذرمیخوام

هیچکس مسئولیت این دولت را نمیپذیرد و انگار از فضا آمدند

۳۲۰ هزار میلیارد معوقه مالیاتی داریم

امروز راهی نداریم جز جهش تولید. دولت باید دستش را در جیب مردم نکند. برنامه تک بعدی اقتصادی به درد نمیخورد