عکسی که لیلا بلوکات با خواهرش در صفحه رسمی اینستاگرامش گذاشته است.