پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

آقای رئیسی گفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث فاصله طبقاتی بوده، شما در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بودید چرا جلوی آن را نگرفتید

بانک مرکزی چه تقصیری دارد؟

مگر آقای رئیسی ۴۰ سال در قوه قضائیه بودند باید پاسخگوی همه این ۴۰ سال باشند؟ من دو سال در بانک مرکزی بودم.

کاسبان تحریم پول هنگفتی برای تخریب بنده صرف می کنند

از لحظه ی تحریم ها، تولید و سرمایه گذاری منفی شده؛ خب معلوم است بیکاری ایجاد می شود