حسام‌الدین آشنا در واکنش به مناظره‌های انتخاباتی نوشت: «مناظره⁩ فقط یک ⁧آیین رسانه‌ای⁩ و خالی از معنا نیست. مناظره نه جای سوالات تکراری و وعده‌های توخالی بلکه میدان ⁧مقایسه انتقادی برنامه‌ها⁩ است. ‌