روح اله جمعه ای در توئیتی نوشت: مناظره واقعی یعنی نظرگاه گفتمانی نه مجادله رای طلبانه!!!

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روح الله جمعه ای مشاور وزیر کشور در توییتی نوشت: انتقاد و اعتراض به مناظرات انتخاباتی بیش از آنکه به سیاستگذاری، اجرا، سوالات، اظهارات و مواضع نامزدها و... باشد به عدم سنخیت ماهیت اینگونه مناظرات با ساختار فرهنگی، دینی، قانونی و حقوقی کشورمان دارد. مناظره واقعی یعنی نظرگاه گفتمانی نه مجادله رای طلبانه!!!