رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: قطعا تحریم ها برداشته خواهد شد و هیچ راهی جز این وجود ندارد.

حجم ویدیو: 2.98M | مدت زمان ویدیو: 00:01:18