فرزاد مجیدی در مصاحبه ای اشاره به ناعدالتی های هشت ساله دولت درمورد تیم استقلال کرد و گفت بگذارید هواداران استقلال کمی خوشحالی را بعد از هشت سال تجربه کنند

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش سایت شماره یک :فرزاد مجیدی در مصاحبه ای از کسانی که برای استقلال حاشیه درست میکندد درخواست کرد که بگذارند هواداران استقلال بعد از هشت سال کمی خوشحالی را تجربه کنند

فرزاد مجیدی:بگذارید هواداران استقلال خوشحال باشند