آخرین خبر/ حسین دهباشی در توییتی به همتی کنایه زد.