به هر حمله ای در عراق حتی اگر آسیبی به سربازان ما هم نداشته باشد، پاسخ خواهیم داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مقام آمریکایی به واشنگتن پست گفت:به ایران از طریق کانال های دیپلماتیک درباره حمایت از شبه نظامیان در عراق هشدار دادیم.

به اقدامات شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق برای بازدارندگی و نه ایجاد تنش پاسخ می دهیم.

بایدن سیاست عدم تسامح با حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در پیش گرفته است.

به هر حمله ای در عراق حتی اگر آسیبی به سربازان ما هم نداشته باشد، پاسخ خواهیم داد.