وزارت خزانه‌داری آمریکا نام ۳ شخص را از فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران خارج کرد اما گفت این اقدام ارتباطی با سیاست‌های تحریمی ضد ایران ندارد.