مبلغ این یارانه به‌ازای هر نفر ثابت نیست و متناسب با تعداد خانوار تغییر می‌کند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش سایت نامه نیوز :واریز یارانه معیشتی تیر ماه آغاز شده و باید در این ماه نیز همانند ماه‌های قبل دو یارانه واریز شود، اولین واریزی این ماه یارانه معیشتی بنزین است که باید در هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

یارانه جدید در نیمه دوم تیر ماه ؟

پس از این که در آبان سال ۹۸ قیمت بنزین ۲۰۰ درصد افزایش یافت و از لیتری هزار تومان به سه هزار تومان رسید، دولت اعلام کرد که از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یارانه‌ای به نام یارانه معیشتی بنزین پرداخت می‌کند.

همچنین گفته شد که مبلغ این یارانه به‌ازای هر نفر ثابت نیست و متناسب با تعداد خانوار تغییر می‌کند. بنابراین در حال حاضر یارانه بنزین برای یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های ۳ نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.

همچنین از دی سال ۹۸ پرداخت یارانه‌ها منظم شد. براین اساس یارانه معیشتی بنزین در روز دهم هر ماه و یارانه نقدی در روز بیستم هر ماه واریز می‌شود.

در حال حاضر در اولین یارانه واریزی تیر در روز پنجشنبه هفته آینده واریز می شود. همچنین به گفته سازمان برنامه و بودجه تعداد کسانی که یارانه بنزین دریافت می‌کنند حدود ۶۰ میلیون نفر است.