رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه همه علامت ها نشان می دهد هم واکسن خارجی و هم واکسن داخلی به ما کمک می کند و شرایط از هفته آینده از نظر واکسن بهتر می شود و واکسیناسیون وسیع تر صورت می گیرد، گفت: چاره ای جز پروتکل، واکسن و امید و اعتماد نداریم و همه با هم پروتکل ها را رعایت کنیم اما در مجموع ۶۹ درصد پروتکل های بهداشتی در کشور دارد رعایت می شود. در برخی استان های جنوبی ما شرایط حاد شده است و کل کشور این نگرانی وجود دارد که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم. با ۹۲ شهرستان قرمز مواجه هستیم که اگر رعایت نکنیم شهرستان های قرمز گسترش پیدا می کند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مهمترین بخش اظهارات حسن روحانی به شرح زیر است:

* در یک شرایط خاص کرونایی قرار گرفتیم با آنچه هفته پیش شرایط را می دیدیم در مسیر افزایش این بیماری هستیم.

* ویروس دلتا وارد کشور شد و متاسفانه مسائلی داشتیم که این بیماری را تشدید کرد.

* انتخابات به موج جدید کرونا کمک کرد؛ سفره هایی که در برخی جاها می انداختند بدون رعایت پروتکل ها بود.

* سفرهای تابستان و عید فطر هم مزید بر علت بود.

* همه مقرراتی که برای مناطق قرمز زرد و نارنجی پیش بینی کردیم باید اجرا شود وگرنه دچار مشکل می شویم.

* معلوم نیست این مهمان ناخوانده تا کی در جامعه ما می ماند.

* هنوز هرچی می گذرد بُعد دیگری از این ویروس نمایان می شود، مخصوصا جهش ژنی این ویروس که بسیار خطرناک است.

* هر روز یک نوع ویروس با ویژگی خاصی مردم ما را مبتلا می کند.

* قدرت سرایت این ویروس در نوع های جهش یافته بیشتر می شود؛ مخصوص یک کشور نیست بلکه یک پاندومی است که سراسر جهان را گرفته است.

* این ویروس حتی در غرب و اروپا ناشناخته است.

* ویروس ویروسی است غیرقابل درمان که داروی مشخصی ندارد و فقط عوارض جانبی آن را می توان درمان کرد.

* این ویروس واکسن پذیر هست گاهی شرایطی پیش می آید که در واکسن پذیری هم تردید می شود.

* مردم با واکسن مصونیتی پیدا می کنند اما نوع جهش یافته ای می آید که مقاومت بدن در برابر این ویروس جدید شکسته می شود.

* در کشور خودمان به وسیله واکسن شرایط ما روز به روز بهتر می شود.

* پول کواکس را پرداخت کردیم اگر به موقع واکسن می رسید به ما کمک می کرد.

* همه علامت ها نشان می دهد هم واکسن خارجی و هم واکسن داخلی به ما کمک می کند.

* شرایط از هفته آینده از نظر واکسن بهتر می شود و واکسیناسیون وسیع تر صورت می گیرد.

* همه با هم پروتکل ها را رعایت کنیم؛ یعنی واکسن باعث نمی شود فاصله گذاری و ماسک را کنار بگذاریم.

* تا آخر سال در کشور ما این پروتکل ها باید با قدرت رعایت شود.

* گرچه این پروتکل قابل پیشبینی نیست اما قابل پیشگیری هست.

* چاره ای نداریم جز پروتکل، واکسن و امید و اعتماد.

* در برخی استان های جنوبی ما شرایط حاد شده است.

* کل کشور این نگرانی وجود دارد که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم.

* در مجموع ۶۹ درصد پروتکل های بهداشتی در کشور دارد رعایت می شود.

* شرایط ما شرایط سختی است؛ با ۹۲ شهرستان قرمز مواجه هستیم که اگر رعایت نکنیم شهرستان های قرمز گسترش پیدا می کند.