عقاب جنگی آمریکا که از او به عنوان یکی از عاملان ترور سردار سلیمانی یاد می شود در سکوت خبری کشته شد، اما او که بود.

حجم ویدیو: 4.35M | مدت زمان ویدیو: 00:01:08