اولین دستور در اولین حضور رئیس قوه قضائیه در محل کار ایشان چیست؟

حجم ویدیو: 4.04M | مدت زمان ویدیو: 00:02:05