عکسی از تیپ 38 سال پیش حمید لولایی را در ادامه ببینید.