توئیت معنادار مجری تلویریون درباره نظامیان آمریکایی در افغانستان

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مشرق/ حسن عابدینی در توئیتی نوشت: مخالفان استمرار حضور جنگجویان امریکایی در افغانستان دو گروهند: 

نخست: کسانی که خواهان خروج نظامیان آمریکایی بصورت عمودی اند.

دوم: کسانی که خواهان خروج نظامیان امریکایی بصورت افقی اند.

البته ظاهرا در غرب آسیا هم این گزاره ها حاکم است.