عکسی که ارسلان قاسمی از زمان کودکیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.