رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران: اکثر آزمایش‌های کرونا در خصوص سویه دلتا اشتباه است.