معتقدم مذاکرات ادامه داشته باشد اشکالی ندارد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در برجام دو هدف مهم داشتیم، فروش آسان نفت و بهره‌برداری از پول آن در عرصه جهانی که محقق نشد به خاطر همین این دندان لق را باید بکنیم و با راهکارهای دیگر تحریم‌ها را خنثی کنیم ولی معتقدم مذاکرات ادامه داشته باشد اشکالی ندارد. 

_