فارس/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال 91 به بعد موافقت کردند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در جلسه علنی امروز (دوشنبه 28 تیرماه  1400) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال 1391 به بعد، در دستورکار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

این درخواست در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس ارائه شده و بر اساس گزارش ارائه شده از سوی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات در صحن مجلس، در تاریخ یکم بهمن ماه سال گذشته مدارک واصله از سازمان سنجش در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفته و بعد از قانع نشدن آنان، این درخواست در جلسه 17 فروردین ماه سال جاری در کمیسیون آموزش و تحقیقات به تصویب رسیده است.

درخواست تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور شامل حوزه معاونت فنی و آماری سازمان، حوزه معاونت امور آزمون‌ها که مسئولیت طراحی و برگزاری آزمون‌ها را برعهده دارد، حوزه معاونت پشتیبانی و مالی و شرکت تعاونی خدمات آموزشی می‌شود.

در نهایت پس از توضیحات احمد نادری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات که به نمایندگی از متقاضیان تحقیق و تفحص به بیان گوشه‌ای از تخلفات صورت‌گرفته در این سازمان پرداخت، تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور با 160 رأی موافق نمایندگان از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در مرحله بعدی پس از انتخاب اعضای تیم تحقیق و تفحص و صدور حکم آنها از سوی رئیس مجلس، اعضای این تیم 3 الی 6 ماه فرصت خواهند داشت تا با تحقیق و تفحص از بخش‌های مختلف سازمان گزارش آن را به مجلس ارائه کنند.

گفتنی است احمد نادری نماینده متقاضیات تحقیق و تفحص هنگام ارائه گزارش، درخواست غیرعلنی شدن جلسه مجلس را داشت که رئیس مجلس با این درخواست موافقت نکرد.