سعید چنگیزیان سلفی مشترکی با نوید محمدزاده را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.