بی احترامی و خمیازه مجری شبکه شما و استایل نشستن او ، برخورد و ادبیات غیر استاندارد با کارشناس سینمایی برنامه که به عنوان مهمان مشغول نقد فیلم «هزارپا» بود کار را به جایی رساند که مسعود فراستی استودیو برنامه را ترک کرد. ظلی پور حتی به زندگی شخصی مهمان برنامه ورود کرد که قطعا با برخورد مدیران سیما مواجه خواهد شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در برنامه «من و شما» مجری برنامه با ادبیاتی نامتعارف سعی بر تخریب نظرات و سبک انتقادی مسعود فراستی داشت که مهمان برنامه در ابتدا با سعه‌صدر مشغول پاسخگویی بود اما مجری برنامه با توهین و لحن نامتعارف نه تنها مهمان برنامه را بدرقه نکرد که در پاسخ به اظهار نظر وی در خصوص رفتنش گفت: موافقم!