کمیسیون اجتماعی مجلس درباهر وزیر پیشنهادی رفاه اعلام کرد: مشروط بر اجرای کامل تعهدات اعلام شده در برنامه کمیسیون اجتماعی برنامه های وزیر پیشنهادی را مثبت ارزیابی می نماید.

حجم ویدیو: 1.65M | مدت زمان ویدیو: 00:00:45