ه‌دنبال مأموریت رئیس مجلس، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به بازدید و بررسی زندان اوین می‌روند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

علی خضریان، سخنگوی‌ کمیسیون اصل نود مجلس: «به دنبال مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون اصل نود برای پیگیری اتفاقات زندان اوین و تصاویر منتشرشده، کمیتۀ قضایی کمیسیون اصل نود در حال پیگیری این موضوع است».

«طی روزهای آتی اعضای کمیسیون ضمن برگزاری جلسه با مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها، از زندان اوین بازدید خواهند کرد».