انتخاب/ گزارشی از پنجشیر، آخرین سنگر مقاومت مقابل طالبان را مشاهده می کنید.

حجم ویدیو: 7.08M | مدت زمان ویدیو: 00:03:16