تسنیم/ بررسی روند حضور نظامی آمریکا در افغانستان را در این ویدئو مشاهده نمائید.

حجم ویدیو: 7.67M | مدت زمان ویدیو: 00:03:25