دان شاپیرو سفیر سابق آمریکا در سرزمین های اشغالی مشاور ارشد رابرت مالی شد.

حجم ویدیو: 4.90M | مدت زمان ویدیو: 00:01:48