مهر/ ماجرای جالب آمادگی یک شرکت آلمانی برای کمک به ایران در دوران تحریم را مشاهده می کنید.

حجم ویدیو: 3.67M | مدت زمان ویدیو: 00:02:07