الف/ ویدئویی از تخریب قبر احمد شاه مسعود توسط طالبان را مشاهده نمائید.

حجم ویدیو: 4.32M | مدت زمان ویدیو: 00:01:16