بهتر است به دیپلماسی تکیه کنیم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اولیانوف نماینده روسیه در آژانس اتمی نوشته است: نباید خیال واهی داشت. اگر قطعنامه ای در مورد ایران در شورای حکام آژانس اتمی ارائه شود روسیه علیه آن رای می دهد. همان طور که دیروز توییت کردم نیازی به قطعنامه نیست که نه تنها غیرمنطقیست، بلکه زیان آور هم هست. بهتر است به دیپلماسی تکیه کنیم