تسنیم/ اولین فیلم از پنجشیر پس از درگیری طالبان با نیروهای «احمد مسعود» را مشاهده نمائید.

حجم ویدیو: 12.01M | مدت زمان ویدیو: 00:04:32