مشرق/ مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه طی توییتی نوشت: روز پنجشنبه پیامی از طرف خواهر متهم امیرحسین مرادی خطاب به رئیس قوه قضائیه برای صفحه اژه‌ای ارسال می‌شود.