هشدار یکی از نیروهای نزدیک به احمد مسعود: طالبان منتظر یک جنگ سخت باشد

حجم ویدیو: 9.81M | مدت زمان ویدیو: 00:04:01