آخرین خبر/ مستند شیار عنابه از کشتار غیر نظامیان در افغانستان را در این ویدئو مشاهده نمائید.

حجم ویدیو: 12.62M | مدت زمان ویدیو: 00:05:10