آخرین خبر/ رهبر واقعی طالبان کیست؟ عبدالغنی برادر که اولین طالبانی ای می باشد که حکومت کرزای را به رسمیت شناخت.

حجم ویدیو: 7.98M | مدت زمان ویدیو: 00:02:50