رهبر انقلاب خطاب به قهرمانان ایران در المپیک و پارالمپیک توکیو فرمودند: شما با قهرمانی‌تان اثبات میکنید کارهای به‌ظاهر نشدنی، شدنی است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مهمترین بخش بیانات رهبر انقلاب در دیدار قهرمانان المپیک و پارالمپیک ایران در بازی‌های ۲۰۲۰ توکیو به شرح زیر است:

* شما با قهرمانی خودتان اثبات میکنید که کارهایی که به ظاهر نشدنی است، در واقع شدنی است.

* این برای کشور ما خیلی آورده‌ی مهمی است.

* این پیام برای دوران ما بسیار ارزشمند است.

* دستگاههای زیادی مشغول برنامه‌ریزی‌اند، در کارند برای اینکه جوان ایرانی را از امید و نشاط دور کنند، دچار افسردگی کنند، دچار ناامیدی کنند.

* در یک چنین فضایی شما این پیام امید را تزریق میکنید به کل جامعه؛ این بسیار ارزشمند است. 

* قهرمانی در مسابقات ورزشی به خصوص در سطح بین‌المللی حامل یک پیام مهمی است.

* آن پیام عبارت است از پیام توانایی، نشاط، همت، قدرت اراده، یعنی همه احساس میکنند که این کسی که توانست قهرمان بشود، روی سکو‌ی قهرمانی بایستد، همت کرده، اراده کرده، توانایی خودش را بالفعل کرده، نشاط به جامعه می‌بخشد.

* این پیام مهم قهرمانی در صحنه‌های بین‌المللی ورزشی است.

* در واقع قهرمانها آموزگاران ایستادگی و امید و نشاطند.