فرارو/ صندلی‌بازی طالبان در پایگاه بگرام را مشاهده نمائید.

حجم ویدیو: 2.40M | مدت زمان ویدیو: 00:01:02