افشین خماند

افشین خماند

روزنامه‌نگار

 

بیوگرافی

مدرک تحصیلی

سوابق کاری

توضیحات