صادق  خرازی

صادق خرازی

بیوگرافی

مدرک تحصیلی

سوابق کاری

 سفیر ایران در سازمان ملل متحد (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵) و کشور فرانسه (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) و

 

توضیحات