محمد رضا خباز

محمد رضا خباز

فعال اصلاح طلب/ نماینده سابق مجلس

بیوگرافی

مدرک تحصیلی

سوابق کاری

توضیحات