نتایج جستجو :

 • ​یورو نیوز/ فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: من در یکسال اخیر یکبار آقای خاتمی را دیدم و به ایشان پیشنهاد کردم که شما کلاً کنار بکشید.

  |
 • یک فعال اصلاح‌طلب گفت: اصلاح طلبان نیازمند ایده و اراده هستند و باید جمعی را تعریف کنند و بگویند اینها نماینده ما برای پیگیری ایده‌ها هستند و محکم هم پای آن بایستند، نیازی هم به فرد نیست.

  |
 • تسنیم/ دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به انتقادات اخیر رئیس دولت اصلاحات از عدم حضور اصلاح‌طلبان در فعالیت‌های اجتماعی مرتبط با کرونا در صفحه خود نوشت: این هم از جناب آقای خاتمی که خودشان هم از دوستان اصلاح‌طلب بازخواست می‌کنند.

  |
 • گونه می‌توان دستور‌العمل سیاسی صادر کرد وقتی به ملزومات رفتار سیاسی پای‌بند نیستیم؟ به نظر می‌رسد که وضعیت جناح اصلاح‌طلب با آشتی ملی و همبستگی نیز بهبود نیابد و لازم است خود را برای یک جراحی بزرگ و پرخونریزی آماده کند.

  |
 • فعال اصلاح طلب گفت: شورای اصلاح طلبان در نظر دارند تا عملکرد‌ها و ساختار و شیوه کار را مورد بازنگری قرار دهند.

  |
 • ​فارس/ وزیر دولت اصلاحات انتقادات اخیر کرباسچی را دو حالت تعبیر می‌کند. نخست، دلگیری که همچنان از سال 70 و در ماجرای دادگاهی شدنش اتفاق افتاده و دوم او را از طرفداران پر و پا قرص شورایی شدن رهبری اصلاحات می‌داند.

  |
 • سخنگوی حزب کارگزاران گفت: برخی علاقه دارند رئیس دولت اصلاحات را منحصر به خود کنند که ما این دیدگاه را مفید نمی‌دانیم والبته معتقد به ساختار جدید رهبری در جریان اصلاحات هستیم.

  |
 • مرعشی گفت: کارگزاران رئیس دولت اصلاحات را بی‌جایگزین می‌داند.

  |
 • پس از مطرح شدن این انتقادات، «سیدمحمد خاتمی» در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه وی رهبر جریان اصلاحات نیست، گفت: «من هیچ وقت مدعی رهبری جریان اصلاحات نبودم، بلکه به خاطر توجه برخی از مردم در انتخابات‌ اظهار نظر می‌کنم، وگرنه هیچ سیستم دموکراتی بنده را به عنوان رهبر جریان اصلاحات انتخاب نکرده است.»

  |
 • اختلافات در جریان چپ روز به روز نمود بیشتری می یابد، فاز جدید اختلافات با اظهارات چهره شاخص حزب کارگزاران درباره رئیس دولت اصلاحات و عملکرد عارف در شورایعالی سیاستگذاری و مجلس کلید زده شده است.

  |