نتایج جستجو :

  • رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اعلام معرفی علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت در صفحه توییتر خود اعلام…

    |
  • روزنامه سازندگی اعلام کرد: علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهور و سخنگوی دولت شد.

    |