ابهامات کنفدراسیون فوتبال آسیا به پرسپولیس و استقلال