اساسی

  • مشرق/ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: عضویت در باشگاه حقوق اساسی فرصتی را برای ارتباط دوسویه و تعامل میان حقوقدانان علاقه‌مند به حوزه حقوق اساسی با پژوهشکده شورای نگهبان فراهم می‌کند.

    |