المنت حرارتی

  • المنت حرارتی صنعتی انواع مختلفی دارد و به شکل‌های مختلفی طراحی می‌شود. المنت‌ها را بر حسب تفاوت‌هایی که در فرم طراحی شده خود دارند، به چندین دسته تقسیم‌بندی می‌کنند. هر مدل المنتی برای موارد کاربرد خاصی طراحی شده است. بر روی برخی از دستگاه‌ها یا در دفترچه و اطلاعات آن‌ها ذکر شده که در تولیدشان از چه نوع المنتی با چه قدرت گرمایشی استفاده شده است. بنابراین در صورت خراب شدن انواع المنت حرارتی صنعتی، می‌توانید به خرید و تعویض آن المنت بپردازید.

    |