تیرآهن IPB

  • تیرآهن‌ ها در انواع و سایزهای مختلفی تولید می‌ شوند و هر یک دارای کاربردهای خاصی در ساختمان سازی هستند. تیرآهن‌ هایی که در ایران استفاده می‌ شوند مطابق با استانداردهای IPE، IPB و INP هستند که تفاوت‌ هایی با یکدیگر دارند.

    |