تیزر تبلیغاتی

  • انسان‌ها از دیدن فیلم و ویدیو هیجان خاصی پیدا می‌کنند به عبارتی ارتباط مانوسی با فیلم برقرار خواهند کرد. حوزه تبلیغات و فیلم ارتباط بسیار دوستانه‎ای باهم دارند که حاصل این دوستی، تبلیغات گسترده ویدیویی است. این روزها بازاریابی تبلیغات ویدیویی و بازدهی مناسب آن، صاحبان مشاغل را مایل به استفاده از این سبک کار می‌کند.

    |