صیغه موقت

  • عکس فروش کنیز در افغانستان

    آغاز به کار فروش دختربچه‌های خردسال در شرایط سنی یک تا ده سال به عنوان کنیز ( برده زن) در بازارهای برده فروشی در شهر های غزنی و ننگرهارتوسط طالبان.

    |